HERSTEL

Net als bij het GEEST-commando, kunt u met het HERSTEL-commando uw naam terugvorderen als iemand het gebruikt.


Commando: /redchat HERSTEL (naam) [password]

Voorbeeld: /redchat herstel Harry Dum30!