LOGIN

Als REDCHAT je om een wachtwoord vraagt, moet je antwoorden met deze opdracht.

Als het wachtwoord correct is, zal REDCHAT je laten weten dat je je naam succesvol hebt geïdentificeerd, in welk geval je volledige toegang hebt tot alle commando's. Zo niet, dan heeft u een onjuist wachtwoord ingevoerd.

Houd er rekening mee dat wachtwoorden hoofdlettergevoelig zijn, dus a123 is wat REDCHAT betreft NIET hetzelfde als A123.


Commando: /redchat login [password]

Voorbeeld: /redchat login Dum30!