REGISTREER

Met de opdracht REGISTREER kunt u een naam registreren bij REDCHAT en deze door REDCHAT laten beschermen. REDCHAT zal proberen de naam die u momenteel gebruikt te registreren.

Merk ook op dat het wachtwoord hoofdlettergevoelig is. Dit betekent dat A123 en a123 verschillend zijn.

Na het geven van de registreer opdracht, wordt er een e-mail gestuurd naar het adres dat je hebt ingesteld voor de naam. Deze e-mail bevat een autorisatiecode link om het registratieproces te voltooien. Deze link moet geactiveerd worden om de registratie van je naam te bevestigen.

Zorg ervoor dat u uw naam/wachtwoord noteert en aan niemand weggeeft. Het REDCHAT-personeel zal niet om uw wachtwoord vragen.


COMMANDO: /REDCHAT REGISTREER (password) (email adres)

VOORBEELD: /redchat registreer Poes.662 dikkebal@hotmail.com